KAYNAŞTIRMA ÖĞR. İÇİN BEPLER

BİRİNCİ KADEME BEP ÖRNEKLERİ (1-2-3-4-5. SINIFLAR İÇİN)

Sayın üyelerimiz.

 Kaynaştırma öğrencileri için hazırlanan BEP ler örnek olarak hazırlanmıştır.  Yayınladığımız 3. sınıf BEP planını 1 ve 2. sınıflar için de düzenleyerek kullanabilirsiniz. Derslere göre BEp tablolarından yararlanabilirsiniz. Planları Öğrencilerinizin performans düzeylerine göre düzenlemeniz gerekmektedir.İkinci Kademe BEP Örnekleri Hakkında

Sayın Üyelerimiz.

   Her kaynaştırma öğrencisinin performansı ve ihtiyaçları ayrıdır. Bu nedenle sizlere örnek olarak sunulan BEP leri öğrencilerinizin düzeyine göre düzenleyerek uygulamanız gerekmektedir.

 Türkçe dersi BEP içerikleri 6-7 ve 8. sınıfta performans açısından birbirine yakın olacaktır. Öğrenciler çok düşük düzeyde performans gösterebilirler. İçerikte gerekli değişiklikleri yaparak kullanabilirsiniz. Özellikle Türkçe ve Matematik BEP ler öğrencinin sınıfına göre değil performans düzeyine göre yapılacağından, sizlere verilen örnekleri değiştimeniz gerekmektedir. Diğer derslerin (Örn: Sosyal Bilgiler, Fen Ve Teknoloji...) BEP lerini de kendi öğrencinize uyarlayabilirsiniz.6. Sınıf BEP' ler

 7. Sınıf Bep' ler8. Sınıf BEP' lerİngilizce BEP Örneği (7. Sınıf)

Örnek olarak hazırlanan İngilizce BEP örneği öğrencilerinizin düzeyine göre değiştirilerek diğer sınıflarda da kullanılabilir.

Görsel Sanatlar - Teknoloji Ve Tasarım Dersleri BEP ÖrnekleriBÖP ÖRNEĞİBeden Eğitimi BEP Örneği (6. Sınıf)