KAYN. ÖĞRENCİLERİNİN SINAVLARI

KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE NASIL SORU HAZIRLANMALIDIR?

Sayın Üyelerimiz.

Sınıflarınızda bulunan eğitilebilir düzeyde kaynaştırma öğrencileri için BEP lerde aldığınız amaçlara göre, normal öğrencilerle birlikte sınav soruları hazırlamanız gerekmektedir. Öğrencinin okuma-yazma gelişim özellikleri bu sınavlarda göz önüne alınmalıdır.

Hazırlayacağınız sorular öğrencinin düzeyine uygun olmalıdır. Gerektiğinde  kısa cevap gerektiren, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı sorular hazırlayabilirsiniz.

Kaynaştırma öğrencileri için hazırlanan sınav kağıtları, okulunuzda varsa Rehber Öğretmen tarafından da incelenerek imzalanmalıdır. 

Öğrenciniz okuma-yazmada sıkıntı çekiyor ve sınav sorularına cevap verebilecek düzeyde değil ise, sözlü değerlendirme de yapabilirsiniz. Değerlendirmenin nasıl olacağı da BEP te belirtilmelidir.

İşitme engelli öğrenciler için derslere ve öğrencinin düzeyine göre, yazılı sınav, resim-yazı eşleme soruları, çizim ve sözlü (sorma-resimden gösterme) değerlendirme yapılabilir.

Görme engelli öğrenciler için sözlü ve yazılı (Brail alfabesi)  sınav yapılabilir. Öğrencinin kabartma yazı ile yazdıkları sınav sonunda öğrenciye okutulur ve cevap kağıdı olarak yazılır. Bu iki kağıt sınav kağıdı olarak saklanır.

Kaynaştırma öğrencileri bulundukları okulun sınıf geçme yönetmeliklerine göre değerlendirilir. Sınıfta bırakılmazlar.